098 3586918
091 3586918
slide12


Hỗ trợ trực tuyến

  • Việt Trung Việt Trung
  • Hotline: 098 3586918
    091 3586918Tin tức

Không có người giỏi và tâm huyết, rất khó có đột phá


Không có người giỏi và tâm huyết, rất khó có đột phá Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Kim Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải biển Tân Bình trước những khó khăn lớn mà ngành vận tải biển đang phải đối mặt. - Là người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực kinh doanh vận tải quốc tế, xin ông cho biết suy nghĩ của mình về tình hình kinh doanh vận tải biển hiện nay? Vận tải biển luôn là ngành “nhạy cảm” với tình hình chính trị, kinh tế thế giới, nhất là sự lên xuống của giá nhiên liệu và cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa trong và ngoài nước.